พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล พร้อมด้วยยิงปลาเครดิตฟรีคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ เข้ากองทุนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
มี พลเอก นฤดล เดชประดิยุทธ์ เป็นประธานอนุกรรมการ ได้มา เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤกษภาคม
พ.ศ.๒๕๓๖ มีจิตเมตตาจัดสร้าง รูปปั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง โดยแกะสลักด้วย
หินอ่อนสีขาว (ไว้ท์คาราร่า) ที่ดีที่สุดในโลกจากประเทศอิตาลี ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการแกะสลักหินอ่อน จากประเทศอิตาลี
คือ ดร.เปาโล เวียกกิ มาทำการแกะสลักที่วัดธรรมมงคล ค่าใช้จ่ายประมาณ ๓ ล้านบาทหลังแกะสลักเสร็จ ได้ทำพิธีอัญเชิญพระบรมรูป ฯ จากวัดธรรมมงคลทำพิธีบวงสรวงและ เฉลิมฉลองที่บริเวณลานพระบรมรูป
ทรงม้า เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๗ และ อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ หน้าอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *