จัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ
จัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ

จัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ

มีการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง ที่ทำจากไฟเบอร์กลาส โดยแนวความคิดนี้ต้องการที่จะถ่ายทอดCash Fish วิวัฒนาการเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบ
เครื่องหมายยศ และส่วนประกอบของเครื่องแบบทหาร ตำรวจสมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา
สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จนถึงสมัยปัจจุบัน รวมทั้งหมด ๑๕ หุ่น  หลักฐานเกี่ยวกับเครื่องแบบทหารและขุนนาง
ราชการสมัยก่อน ค่อนข้างหายาก เนื่องจากช่วงเวลานาน หลักฐานต่างๆ จึงเหลือน้อย การศึกษาเรื่องราวการแต่งกาย จึงต้อง
มาจากการสันนิษฐาน ศึกษาจากจารึก จดหมายเหตุของชาวต่างประเทศ รูปประติมากรรม และภาพลายเส้น  รูปปั้นต่าง ๆ ในอดีต
หรือนำรูปแบบมาจาก เครื่องปั้นดินเผาตุ๊กตาสังคโลกรูปทหารประจำเท้าช้างที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ฝาผนังตามวัด  ต่าง ๆ มาเป็นรูปแบบในการปั้นหุ่น    โดยฝีมือการปั้นหุ่นที่จัดแสดงที่นี่ มีลักษณะเหมือนคนจริง สง่างาม รับรองว่าไม่ด้อยไปกว่าที่อื่นๆ แม้กระทั่งตรงผิวหนัง
ของหุ่น นักรบ สมัยเก่า ก็มีลายสักยันต์ เครื่องรางของขลัง เพื่อป้องกันศาสตราวุธตามความเชื่อ เชิญมาชมที่อนุสรณ์สถาน
แห่งชาติค่ะ

จัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ

จัดแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ มีการจัดแสดงดังนี้

 1. หุ่นเครื่องแบบเต็มยศนายทหาร และนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่  โดยเน้น ๔ หุ่นสำคัญ ถือว่าเป็นพระบิดา หรือตัวแทน ของแต่ละเหล่าทัพ
 2. เครื่องหมายยศของทหารและตำรวจ ประกอบด้วย เครื่องหมายยศ เข็มหรือเครื่องหมายที่แสดงถึงการผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ และเข็มหรือเครื่องหมายที่แสดงความสามารถ
 3. แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลและชั้นต่างๆ
 4. เครื่องหมาย และการแต่งกายเครื่องแบบทหาร ตำรวจ ในสมัยต่างๆ พร้อมภาพประกอบรวม ๖ สมัย ซึ่งแต่ละสมัย มีวิวัฒนาการ ดังนี้
 5. หุ่นทหารสมัยก่อนสุโขทัย (ทหารสมัยเชียงแสน) ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๘
 6. หุ่นสมัยสุโขทัย พุทธศักราช ๑๘๐๐ ถึง พุทธศักราช ๑๙๘๐
 7. หุ่นทหารสมัยอยุธยา พุทธศักราช ๑๘๙๓ ถึง พุทธศักราช ๒๓๑๐ มีหุ่นทหารชาย และหุ่นหญิงชาวบ้านทั่วไป ที่ร่วมรบเสมอทหารชาย เช่น ชาวบ้านบางระจัน
 8. หุ่นทหารสมัยธนบุรี (กองทหารฝีพายเรือดั้ง)
 9. หุ่นทหารสมัยรัตนโกสินทร์ (ทหารรักษาพระองค์ สมัย ร.๔ – ร.๕ ประกอบด้วย หุ่นทหารวังหน้า สมัยรัชกาลที่ ๔ หุ่นทหารรักษาพระองค์ สมัยรัชกาลที่ ๔ หุ่นทหารวังหน้า สมัยรัชกาลที่ ๕
 10. หุ่นทหารใส่เครื่องแบบสมัยปัจจุบัน (ทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์)
 • หุ่นทหารบก เป็นชุดเต็มยศกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ ยศร้อยเอก ประกอบกระบี่และถุงมือ
 • หุ่นทหารเรือ ชุดเต็มยศกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ ยศเรือเอก ประกอบกระบี่และถุงมือ
 • หุ่นทหารอากาศ ชุดเต็มยศกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ ยศเรืออากาศเอก ประกอบกระบี่และถุงมือ
 • หุ่นตำรวจ ชุดเต็มยศกรมนักเรียนนายร้อยตำรวจ ยศร้อยตำรวจเอก ประกอบกระบี่และถุงมือ
 • หุ่นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ซึ่งมีหน้าที่ ถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยใกล้ชิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *