วีรกรรมบุคคลสำคัญ 14 เหตุการณ์
วีรกรรมบุคคลสำคัญ 14 เหตุการณ์

วีรกรรมบุคคลสำคัญ 14 เหตุการณ์

ชั้นที่ 3 ของอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร มีการการนำเสนอ

วีรกรรมบุคคลสำคัญ 14 เหตุการณ์

จัดแสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย 14 เหตุการณ์  โดยใช้การย่อส่วนให้มีขนาดเล็ก ฝาก 10 รับ 100 luckyniki และ
จำลองภูมิประเทศ ของเหตุการณ์นั้น ๆ ประกอบกับ ผู้เข้าชมสามารถเดินชม หรือศึกษา 14 เหตุการณ์ มีดังนี้

วีรกรรมบุคคลสำคัญ ๑๔ เหตุการณ์

วีรกรรมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ขุนสามชนยกกองทัพมาตีเมืองตากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยพร้อมด้วยพ่อขุนรามคำแหงพระราชโอรสองค์เล็กเสด็จยกกองทัพเข้าต่อสู้

วีรกรรมสมเด็จพระนเรศวร
เวลากลางคืน สมเด็จพระนเรศวรเข้าจู่โจมตีค่ายทัพหน้าของพระเจ้าหงสาวดี เมื่อยึดค่ายได้แล้วได้รุกเข้าประชิดค่ายหลวงของพระเจ้าหงสาวดีพระองค์ทรง

วีรกรรมท้าวสุรนารี
วีรกรรมคุณหญิงโมครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้คุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารี และต่อมาราชการได้ถือเอาวันที่ ๔ มีนาคม เป็นวันไทยอาสาป้องกันชาติ

วีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยทัย
นับเป็นยอดแห่งความกล้าหาญ แม้จะเป็นสตรีแต่มิได้เกรงกลัวอันตราย ยอมถวายชีวิตเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ และพระสวามี

วีรกรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา
จัดกองทัพที่พระตะบองออกขับไล่ญวนที่เมืองโพธิสัตว์ พนมเปญ และกำปอด รุกไล่กองทัพญวนทั้งสามเมือง แตกพ่ายยับเยิน แม่ทัพญวนยอมแพทำพิธีมอบธงชัยประจำกองทัพของญวนให้แก่กองทัพไทย

วีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์ 

สมเด็จพระสรรเพ็ชญ์ทรงให้อภัยแต่พันท้ายนรสิงห์ ขอถวายชีวิตเพื่อมิให้เสียราชประเพณี และเพื่อเป็น เยี่ยงอย่างแก่คนรุ่นหลังผลที่สุดสมเด็จพระสรร เพ็ชญ์จำเป็นต้องประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์และได้ ทรงสร้างศาลเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์ไว้

วีรกรรมพระยาพิชัยดาบหัก
พระยาพิชัยถือดาบ ๒ มือ เข้าไล่ฟันพม่าจนดาบหักและพม่าถอยหนีไป ผลการรบครั้งนี้เป็นที่เลื่องลือชื่อเสียง จึงเรียกชื่อกันว่า
“พระยาพิชัยดาบหัก” แต่นั้นมา

วีรกรรมจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต)

 เจ้าหมื่นไวยวรนารถเหลือทหาร ที่พอจะสู้รบได้อยู่ เพียง ๑๑ คน จึงได้ปลุกใจ คนในกองโค และกองช้างรวมกันเข้าเป็นพลรบ ใช้ปืนใหญ่ภูเขายิงทำลายค่ายข้าศึก

 วีรกรรมท้าวเทพสตรี – ท้าวศรีสุนทร
ชาวเมืองถลางหญิงชาย ช่วยกันรบพุ่งข้าศึกอย่างองอาจกล้าหาญ พม่าล้อมเมืองอยู่เดือนเศษ จนขาดเสบียงจึงเลิกทัพกลับไป

วีรกรรมสมเด็จพระเจ้าตากสิน 

พระองค์จึงมีรับสั่งกับแม่ทัพนายกองว่า เมื่อกองทัพ หุงข้าวเย็นกินเสร็จแล้ว ทั้งนายไพร่ให้เทอาหาร ที่เหลือทิ้งและต่อยหม้อเสียให้หมดหมายไปกินข้าว เช้าด้วยกันที่ในเมืองเอาพรุ่งนี้ ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ ในค่ำวันนี้ก็จะตายเสียด้วยกันหมดทีเดียว

วีรกรรมเสรีไทย

ในสงครามมหาเอเชียบูรพาคนไทยที่อยู่นอกประเทศและบางส่วนในประเทศได้ก่อตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้น มีการวางแผนประสานงานกับฝ่ายสัมพันธมิตรและได้ส่งชุดปฏิบัติการแทรกซึมเข้ามาในประเทศไทยเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นในทางลับ

วีรกรรมยุวชนทหาร
ร้อยเอกถวิล นิยมเสน ผบ.หน่วยฝึกยุวชนทหารชุมพร นำกำลังยุวชนทหารและตำรวจออกไปขัดขวางทหารญี่ปุ่นที่บริเวณสะพาน “ท่านางสังข์”

วีรกรรมตำรวจสนาม
กองตำรวจสนามน่านเข้ายึดเมืองเงินและหงษาแคว้นหลวงพระบางได้เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๔ และ ได้ทำพิธีเชิญธงชาติไทย
ขึ้นโบกสะบัดเหนือดินแดนที่ยึดได้โดยยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ ของข้าศึกได้เป็นจำนวนมาก

วีรกรรมกองพันทหารราบที่ ๓ กองพลพระนคร

ทหารไทยได้ยิงด้วยอาวุธอย่างหนัก ทำให้ข้าศึกเสียชีวิตและ บาดเจ็บประมาณ ๒๐๐ คน จับเป็น เชลยได้เป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้มีทหาร ฝรั่งเศส ๕ นาย และสามารถยึดธงชัยเฉลิมพลซึ่ง ประดับ เหรียญกล้าหาญ ครัวซ์ เดอ แกร์ ของ ฝรั่งเศส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *