การจารึกนามผู้กล้าหาญ
การจารึกนามผู้กล้าหาญ

การจารึกนามผู้กล้าหาญ

การจารึกนามผู้กล้าหาญ

ผนังรอบนอกและผนังด้านใน อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารชั้น ๒ มีการจารึกนามผู้กล้าหาญ ที่เสียชีวิตจากการรบ
เพื่อป้องกันประเทศตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ กรณีพิพาทอินโดจีน สงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามเกาหลี สงคราม
เวียดนาม การปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ จนถึงเหตุการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ นับถึง ฝาก50รับ150 มกราคม ๒๕๕๕ จำนวน
๗,๙๘๒  รายชื่อ เริ่มจารึกจากด้านบันไดทางขึ้นทิศตะวันออก ฝั่งถนนพหลโยธิน  ลักษณะของตัวอักษรที่จารึกเป็นแบบตัวของ
กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์อนุสรณ์สถานแห่งชาติได้จัดพิธีทำบุญดินสมรภูมิเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต ในวันที่ ๙ เม.ย. ของทุกปี และจัดงาน
รำลึกวีรชนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ในวันที่ ๒ ก.ค. ของทุกปี

การจารึกนามผู้กล้าหาญ
การจารึกนามผู้กล้าหาญ

สำหรับผู้ที่เสียชีวิตเพื่อชาติ ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๑ นั้น ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดหรือมีบันทึกไว้ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
จึงได้ใช้ดินสมรภูมิเป็นตัวแทนท่านเหล่านั้น (สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ ดินสมรภูมิ ในอาคารประกอบพิธี)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *