กระจกสลับสี แสดงภาพเหรียญกล้าหาญ
กระจกสลับสี แสดงภาพเหรียญกล้าหาญ

กระจกสลับสี แสดงภาพเหรียญกล้าหาญ

ภายในอาคารประกอบพิธี กระจกสลับสี แสดงภาพเหรียญกล้าหาญ

กระจกสลับสี แสดงภาพเหรียญกล้าหาญ

มีกระจกสลับสี แสดงภาพเครื่องราชอิสริยาภรณ์เกี่ยวกับความกล้าหาญพร้อมแพรแถบ โดยภาพ ประดับบนบานกระจก ทั้ง ๒ ด้าน ด้านละ  ๘ ภาพ  ซึ่งเป็นภาพที่เหมือนกันยิงปลา คือ

เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร  สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อพระราชทาน แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ไปร่วมสงครามโลกครั้งที่ ๑  และถือเป็นเหรียญที่พระราชทานแก่ผู้ที่มีความกล้าหาญในการ ปฏิบัติ หน้าที่ในการรบ หรือราชการสำคัญ มาจนถึงปัจจุบัน

เหรียญกล้าหาญ สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เพื่อพระราชทานแก่ ทหาร ตำรวจและผู้ที่กระทำหน้าที่อย่างทหารหรือตำรวจ หรือหน่วยทหารในกรณีพิพาทอินโดจีน

เหรียญชัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อพระราชทานเป็น ที่ระลึกแก่ผู้ที่ปฏิบัติราชการสงคราม ณ ทวีปยุโรป (สงครามโลกครั้งที่ ๑)

เหรียญชัยสมรภูมิ กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส    สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เพื่อพระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ ที่ได้กระทำการรบกับอริราชศัตรู

เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา  สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร  รัชกาลที่ ๘ เพื่อพระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ และผู้ที่กระทำหน้าที่อย่างทหารหรือตำรวจ ที่ได้กระทำการรบกับอริราชศัตรู

เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามเกาหลี สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อ พระราชทานแก่ ทหาร ตำรวจ และผู้กระทำหน้าที่อย่างทหารหรือตำรวจ ที่ได้กระทำการรบกับอริราชศัตรู

เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามเวียดนาม สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อ พระราชทานแก่ ทหาร ตำรวจ และผู้กระทำการรบกับอริราชศัตรู

เหรียญพิทักษ์เสรีชน สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อพระราชทานแก่ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และราษฎร ซึ่งได้ปฏิบัติการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *