บทโคลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
บทโคลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

บทโคลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

บทโคลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

รัชกาลที่ ๖

บทโคลงพระราชนิพนธ์นี้ คัดจากหนังสือดุสิตสมิตเล่ม ๑ พุทธศักราช ๒๔๖๑ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งทรงแปลจากบทกวีภาษาอังกฤษ ของ Longfellow  จารึกบนแผ่นหินอ่อน ขนาด ๒.๔๘ X ๔.๗๐ เมตร ติดตั้งทางทิศเหนือของอาคารประกอบพิธีรวมโปรสล็อต ภายใต้ พระปรมาภิไธย รร.๖ เป็นบทปลุกใจเตือนให้มีความรักชาติ บ้านเมือง เหมือนดังบรรพบุรุษ ได้สละชีวิตเพื่อชาติมาแล้ว

ประวัติวีรบุรุษไซร้        เตือนใจ เรานา

ว่าอาจจะยังชนม์                    เลิศได้

และยามจะบรรลัย                  ทิ้งซึ่ง

รอยบาทเหยียบแน่นไว้           แทบพื้นทรายสมัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *