ข้อมูลอาคารประกอบพิธี
ข้อมูลอาคารประกอบพิธี

ข้อมูลอาคารประกอบพิธี

อาคารประกอบพิธี เป็นอย่างไร

อาคารประกอบพิธี เป็นอาคารชั้นเดียว หลังคาทรงไทย ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีสำคัญของประเทศ เช่น วันกองทัพไทย (๑๘ ม.ค.) วันทหารผ่านศึก (๓ ก.พ.) วันทำบุญดินสมรภูมิ (๙ เม.ย.) วันรำลึกวีรชนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ บาคาร่า
(๒ ก.ค.) เพื่ออุทิศส่วนกุศล แด่ดวงพระวิญญาณ บุรพกษัตริย์ และดวงวิญญาณวีรชนที่ได้สละชีวิตเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทย ภายในอาคารประกอบด้วยสิ่งจัดแสดงที่สำคัญ ดังนี้

• พระบรมรูปปั้นพระมหากษัตริย์ในอดีตที่ทรงเป็นมหาราช ๙ พระองค์

• ดวงโคมนิรันดร์ประภา

• ดินสมรภูมิ ๑๐ แห่ง

• บทโคลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

• ภาพจำหลักนูนต่ำการสร้างราชธานี

• กระจกสลับสี แสดงภาพเหรียญกล้าหาญ

• กระจกสลับสี แสดงภาพมงคล ๘ ประการ ในศาสนาพราหมณ์

อาคารประกอบพิธี

สนใจรายละเอียด สิ่งจัดแสดงในอาคารประกอบพิธี   เชิญมาชมได้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *