14 มี.ค.61 ร.ร.คลองบ้านพร้าวและร.ร.อนุบาลน้องหนู 6 มี.ค.61 ร.ร.วัดเทพอำไพ จ.ลพบุรีเข้าชม 11 มี.ค.61 คณะ ทสปช.สัมพันธ์
7 มี.ค.61 ร.ร.พิบูลย์อุปถัมภ์เข้าเยี่ยมชม 15 ก.พ.61 ร.ร.คลองบ้านพร้าว ม.1-ม.3 6 มี.ค.61 ร.ร.สระโบสถ์วิทยาคาร จ.ลพบุรีเข้าชม