16-18ธ.ค.59 NIGHT AT THE MUSEUM 24 มี.ค.60 ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย รักชาติเฟสติวัล 21-24 มิ.ย.60
โครงการพาน้องเที่ยว 4 เม.ย.60 รองเสธทหารตรวจเยี่ยม 7 เม.ย.60 พิธีทำบุญดินสมรภูมิ