ผบ.กองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโด–แปซิฟิก 20 ก.ย.61 ร.ร.อนุบาลไผทวิทยา 19 ก.ย.61 เยาวชนสัมพันธ์ นทพ.
พิพิธภัณฑ์โชคชัย รร.รด.ศศท.นำ นศท.เข้าเยี่ยมชม 8.ส.ค.61 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา
เสวนาพัฒนาอนุสรณ์ฯ คณะเยี่ยมชม23 ส.ค.61 ผช.นายทหารการข่าว