16-18ธ.ค.59 NIGHT AT THE MUSEUM 4-5 ก.ค.60 งานวันรำลึกวีรชน รักชาติเฟสติวัล 21-24 มิ.ย.60
โครงการพาน้องเที่ยว 4 เม.ย.60 รองเสธทหารตรวจเยี่ยม 7 เม.ย.60 พิธีทำบุญดินสมรภูมิ