ผบ.กองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโด–แปซิฟิก น้อมรำลึกถึงพ่อ ร.ร.ผ่องสุวรรณวิทยา
พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รร.ชท.สปท. รักชาตินี้ เดอะมิวสิคัล
เสวนาพัฒนาอนุสรณ์ฯ DAY CAMP คบเด็กสร้างชาติ นายทหารชั้นนายพล