ศูนย์ฝึก รด.ศสร. 13ต.ค.น้อมรำลึกถึงพ่อ โรงเรียนเตรียมทหาร
ร.ร.รอตเสวกวิทยา ร.ร.พระแม่มารีอุปถัมภ์ อบจ.นครราชสีมา
โรงเรียนนายสิบทหารบก ร.ร.นาวิกโยธินบูรณะ นายทหารชั้นนายพล