ผบ.กองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโด–แปซิฟิก น้อมรำลึกถึงพ่อ วันกองทัพไทย
พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ วันเด็กแห่งชาติ ปี62 รักชาติเฟสติวัลครั้งที่4
เสวนาพัฒนาอนุสรณ์ฯ DAY CAMP คบเด็กสร้างชาติ นายทหารชั้นนายพล