29 มี.ค.61 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 53 2 เม.ย.61 หลักสูตรนายทหารการข่าวกรองทางอากาศ 9 เม.ย.61 หลักสูตรนายทหารประทวนเหล่าสารบรรณ

5 เม.ย.61 หลักสูตรการจัดตั้งและพัฒนาแกนนำภาคประชาชน

19 เม.ย.61 หลักสูตรผู้กำกับ นศท. 7 เม.ย.61 เปตองชิงแชมป์อนุสรณ์ฯ