จิตอาสา 20-24 ธ.ค.60 13 ม.ค.61 วันเด็กแห่งชาติ 16 ม.ค.60 พิธีซ้อมใหญ่งานวันกองทัพไทย
หลักสูตรชั้นนายพล 18ธ.ค.60หลักสูตรชั้นนายพล ร.ร.อนุบาลชลบุรี ร.ร.เทพสัมฤทธิ์วิทยา 15-17 ธ.ค.60 Night at the Museum