ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / แผนที่   (กลับหน้าหลัก)
แผนที่

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลคูคต บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตบรรจบกับถนนพหลโยธิน
สามารถใช้บริการรถประจำทางสาย 29, 34, 39, 59, 95, ปอ. 503, ปอ. 504, ปอ. 510, ปอ. 513, ปอ. 524, ปอ. 529 และ ปอ. 539

 
แผนที่แนะนำ 4 เส้นทางมายังอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
 
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467