ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / ประวัติ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (กลับหน้าหลัก)
  พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
 
    พระราชธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจัดหารายได้ เข้ากองทุนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
มี พลเอก นฤดล เดชประดิยุทธ์ เป็นประธานอนุกรรมการ ได้มา เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤกษภาคม
พ.ศ.๒๕๓๖ มีจิตเมตตาจัดสร้าง รูปปั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง โดยแกะสลักด้วย
หินอ่อนสีขาว (ไว้ท์คาราร่า) ที่ดีที่สุดในโลกจากประเทศอิตาลี ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการแกะสลักหินอ่อน จากประเทศอิตาลี
คือ ดร.เปาโล เวียกกิ มาทำการแกะสลักที่วัดธรรมมงคล ค่าใช้จ่ายประมาณ ๓ ล้านบาท

หลังแกะสลักเสร็จ ได้ทำพิธีอัญเชิญพระบรมรูป ฯ จากวัดธรรมมงคลทำพิธีบวงสรวงและ เฉลิมฉลองที่บริเวณลานพระบรมรูป
ทรงม้า เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๗ และ อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ หน้าอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๗
 
 
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยไม่เสียค่าเข้าชม การมาเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า โทร./โทรสาร 0 2533 8467
 
กองกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467