ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

20 มิ.ย.61 การประชุมคณะอนุกรรมการจัดและตกแต่งอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ โดยมี พลตรี ณัฐพัชร์ หลักทรัพย์ รองเสนาธิการทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นประธาน

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021