ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

อนุสรณ์สถานแห่งชาติจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์ หรือ งานรักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ ภายใต้แนวคิด"สืบสาน รักษา ต่อยอด"ระหว่างวันที่ 16-20 ธ.ค. 62 เวลา 0830-1700 มางานเดียวเที่ยวได้หลายพิพิธภัณฑ์ ชมนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆมาจัดแสดงมากกว่า 48 หน่วยงาน พรัอมชมการแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงของสุนัขตำรวจ การเสวนาทางวิชาการ กิจกรรมการประกวดต่างๆมากมาย และในวันที่14-16 ธ.ค. 61 เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน เวลา 1700-2100 (Night at the museum)

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467