ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

อนุสรณ์สถานแห่งชาติกำหนดจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งประเทศไทย หรือ งานรักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด' รักชาติ 4.0 คนรุ่นใหม่ หัวใจรักชาติ 'ระหว่างวันที่ 12-16 ธ.ค. 61 เวลา 0830-1700 มาอนุสรณ์ที่เดียว เที่ยวได้หลายพิพิธภัณฑ์ ชมนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆมาจัดแสดงมากกว่า 30 หน่วยงาน พรัอมชมการแสดงทางวัฒนธรรม การเสวนา การประกวด มากมาย และเฉพาะห้วงวันที่14-16 ธ.ค. 61 จะจัดงานเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน เวลา 1700-2100 หรืองาน Night at the museum ภายใต้ชื่องาน เมืองไม้หอม (หอมไอดิน กลิ่นสมรภูมิ) 🍅 ขอเชิญประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าชมกิจกรรมตามห้วงวันเวลาดังกล่าว 🍅 สำหรับโรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ สนใจนำนักเรียน นักศึกษา เข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือสอบถามรายละเอียดงานติดต่อ.โทร 06 5628 5073 หรือ 0 2533 8468.

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467