ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

วันจันทร์ที่ 5 พ.ย.61 เวลา 1300-1500 อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรมการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพล กองทัพไทย รุ่นที่ 42 ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รวมทั้งสิ้น 201 นาย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหาร โดยมี เสธ.สปท. กรุณาเป็นหัวหน้าคณะ

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467