ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

17 พ.ค.61 เวลา 0800-1700 สมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนำเที่ยวจำนวน 132คนจัดอบรมสัมนาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467