ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

16 พ.ค.61 เวลา 0900 - 1200 อนุสรณ์สถานแห่งชาติ จัดการประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เพื่อเตรียมการจัดงานรักชาติเฟสติวัล ประจำปี 61 ซึ่งเป็นการประชุม ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม 125 คน จาก 52 หน่วยงานด้านพิพิธภัณฑ์และด้านการศึกษา

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467