ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

12 พ.ค.61 0800-1600 อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ร่วมกับ กลุ่มพลังดี ได้จัดกิจกรรม มัคคุเทศก์จิ๋ว หัวใจรักชาติ ตอนรักษ์แผ่นดิน ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการต่อยอดให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับ นำมาใช้ในการเป็นมัคคุเทศก์ ได้อย่างถูกต้อง มีเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 36 คน

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021