ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

วันที่ 23 พ.ค.61 เวลา 1330 พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “พิทักษ์สถาบัน รู้ทันกฎหมาย ระวังภัยโลกโซเชี่ยล” ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี ผวจ.ปทุมธานี หน.ส่วนราชการ ผอ.เขดการศึกษา นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมพิธี ในการนี้ ผบ.สปท. ได้กรุณามอบหมายให้ พล.ต. ณัฐพัชร์ หลักทรัพย์ รอง เสธ.สปท. เป็นผู้แทน ร่วมในพิธีเปิดฯ

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467