ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

1 มิ.ย.59 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี่ยนรู้แห่งชาติ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021