ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 0830 - 1100 คณะ นักเรียน หลักสูตรการจัดตั้งและพัฒนาแกนนำภาคประชาชน รุ่นที่ 21 พล.1 รอ. จำนวน 200 นาย เข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ทหาร

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467