ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

วันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค.61 0800-1200 คณะ ทสปช. สัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2561 ขอใช้สถานที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติในการประกอบพิธีมอบเกียรติบัตรผู้เสียสละอุทิศตนทำคุณประโยชน์ มีผู้เข้ารับเกียรติบัตรฯ จำนวน 350 คน และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทหาร โดยมี ผอ.กปพ.บก.สปท. ให้การต้อนรับ

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467