ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

วันที่ 16-18 ก.พ.61 16 ก.พ.61 พล.อ. สายหยุด เกิดผล อดีต ผบ.ทสส./ประธานคณะรัฐบุคคล เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรม ศืลธรรม และจริยธรรม ในโครงการ สายใยรักครอบครัวสัมพันธ์ ครั้งที่ 267/1 ซึ่งกิจกรรมในวันที่ 16 ก.พ.61 ประกอบด้วย การบวงสรวงดวงวิญญาณนักรบไทย การให้ความด้านภาษาอังกฤษ การสวดมนต์ และการเข้าชมสิ่งจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ทหาร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 350 คน โดยกิจกรรมนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 ก.พ.61 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467