ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

20 ต.ค.60 0700 - 1000 พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณามอบหมายให้ พันเอก พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ ทหาร เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน วันปิยมหาราช 23 ต.ค.60 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมี พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกเป็นประธานในพิธี หลังเสร็จพิธีการ พลตรี วิรัตน์ นาคจู ผู้บัญชาการศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก นำคณะนายทหารในสังกัด และคณะเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ ทุ่งสีกัน ที่มาร่วมพิธี วางพวงมาลา วันปิยมหาราช จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467