ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

16-18 ธันวาคม 2559 อนุสรณ์สถานแห่งชาติได้ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน night at the museum เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น.และได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021