ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

ผลการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ทหาร ในปี 59 - ม.ค.61

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467