ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

29 มี.ค.60 รร.นนก. นำคณะ นนอ.สหรัฐอเมริกา ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง รร.นนก. กับ นนอ.สหรัฐอเมริกา จำนวน 4 นาย เข้าชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467