ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

20 ก.พ.61 0900 - 1200 หลักสูตร สจว.สพฐ.รุ่นที่ 5 จำนวน 94 คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติและในวันเวลาเดียวกันนี้ยังมีหลักสูตรการปรนนิบัติและซ่อมบำรุงระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม สส.ทหารจำนวน 25 นาย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติด้วย

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467