ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

วันที่ 22 ม.ค. 63 การอบรมเยาวชนเด็กรักชาติ (Day camp#7)" โครงการค่ายเยาวชนคบเด็กสร้างชาติ "โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก)ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467