ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

วันศุกร์ที่ 3 พ.ค.62 1300-1600 คณะ รร.รด.ศศท.หลักสูตรข้าราชการ กห.พลเรือน ชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่103 ประจำปี งป.62 จำนวน 100 นาย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467