ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

21 ต.ค.59 09.00-11.00 น.ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ในการนี้ ผบ.สปท. ได้กรุณาสั่งการให้ พันเอก กิตติภัค ทองธีรธรรม ผอ.กปพ.บก.สปท. เป็นผู้แทน สปท. เข้าร่วมพิธีฯ

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021