ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

อนุสรณ์สถานแห่งชาติได้จัดโครงการพาน้องเที่ยวโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมามีโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจนำครูและนักเรียนเข้ามาเยี่ยมชมอนุสรณ์เป็นจำนวนมาก

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467