ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

23 ก.พ.61 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ระดับชั้นป.4 จำนวน 200 คนและคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามระดับชั้นป.1-ม.2 จำนวน 65 คนเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021