ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

พล.ต.Oscar P. Lopez ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยฟิลิปปินส์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ในการนี้ พลตรี ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับ

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021