ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

11-13 ก.พ.61 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 โดยการนำนักเรียน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่ 1 ถึงที่ 3 จากการแข่งขันในระดับภาคทั้ง 4 ภูมิภาค มานำเสนอและแข่งขันทักษะฝีมือในด้านต่างๆ อนุสรณ์สถานแห่งชาติเป็นพื้นที่หนึ่งของจังหวัดปทุมธานีที่ได้รับเกียรติให้เป็นพื้นที่ในการจัดการแข่งขันด้านทักษะภาษาอังกฤษ และมีคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467