ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

ผอ.กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมคณะเข้าเยี่มชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อ 09 ส.ค.59

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467