ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

1 มิ.ย.59 พล.ท. สุรสิทธิ์ ถนัดทาง รอง ผบ.สปท. และ ผอ.กพอ.บก.สปท. เข้าร่วมประชุม และหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมต.ท่องเที่ยวและกีฬา กรุณาเป็นประธาน

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021