ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

20 มิ.ย.61 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศานติวิทยาระดับชั้น ป.1-ม.3 จำนวน 155 คนเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติตามโครงการพาน้องเที่ยว

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467