ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

1 มิ.ย.59 ผู้บัญชาการสถาบันวิชาป้องกับประเทศ ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์ (รักชาติ เฟสติวัล) ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467