ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

21 มิ.ย.60 1330 พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กรุณาเป็นประธานร่วมกันในพิธีเปิด การจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถาน "รักชาติเฟสติวัล" ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมีพิพิธภัณฑ์เข้าร่วมจัดแสดงกว่า 40 พิพิธภัณฑ์ และมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการในงานเป็นจำนวนมาก

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467