ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

๒๙ มิ.ย.๕๙ พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการทหาร กรุณาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021