ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

4-5 ก.ค.60 อนุสรณืสถานแห่งชาติได้จักกิจกรรมงานวันรำลึกวีรชนประจำปี2560 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ญาติผู้เสียชีวิต และผู้ร่วมพิธีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ณ อาคารประกอบพิธี พร้อมกันในงานนี้ พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณามอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดแต่งบทกลอน จากการจัดนิทรรศการ รักชาติเฟสติวัล ที่ผ่านมา ในหัวข้อ "รักชาติ ไม่เชย"อีกด้วย

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467