ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

รร.รด.ศศท.นำ นศท. ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหาร อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติในห้วงเวลาตั้งแต่เดือนกรกฏาคมถึงเดือนพฤศจิกายน

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467