ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

17 ส.ค. 59 0830 คณะหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าแพทย์ รุ่นที่ 44 จำนวน 75 คน เข้าชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ทหาร

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021