ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

24 มี.ค.60 การประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ครั้งที่ 2 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ทวีศักดิ์ บุญรักชาติ รอง เสธ.สปท. เป็นประธาน

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021