ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 0900 - 1600 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมี พลตรี ณัฐพัชร์ หลักทรัพย์ รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับกิจกิจกรรมภายในงาน น้องๆหนูๆ ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ ทั้งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เยาวชนเรียนรู้ความเป็นมาของชาติไทย และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เกิดความสำนึกรักชาติและหวงแหนแผ่นดิน อีกทั้งยังมีกิจกรรมการแสดง การสาธิตทางเทคโนโลยี การละเล่น ตอบปัญหา การดำรงชีพในป่า การสาธิตการตกแต่งบาดแผลสมมติ พร้อมทั้งของรางวัลอีกมากมาย

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467