ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

๑๔ ก.ย.๕๙ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดวงกมล ชั้นอนุบาล 1 - 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 รวมจำนวน 350 คน เข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021