ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

19 ต.ค. 61 0830 -1130 คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61 จำนวน 300 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยแบ่งเป็น 2 สาย ๆ ละ 150 คน ดังนี้ สายที่ 1 พลโท วัฒนชัย คุ้มครอง ที่ปรึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นหัวหน้าคณะฯ และสายที่ 2 พลตรี วิโรจน์ เกิดแสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นหัวหน้าคณะฯ ในการนี้ ผอ.กปพ.บก.สปท. ให้การต้อนรับ

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467