ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : ภาพกิจกรรม   (กลับหน้าหลัก)

วันที่ 27-28 ม.ค.61 อนุสรณ์สถานแห่งชาติร่วมกับกลุ่มพลังดีจัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์จิ๋วหัวใจรักชาติ ตอนรักษ์แผ่นดิน ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยมีผู้ปกครองและเด็ก ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมป็นจำนวนมาก

กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467