ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / ติดต่อเรา   (กลับหน้าหลัก)
  ติดต่อเรา

9 หมู่ 16 ถ.พหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร./ โทรสาร 0 2533 8467

แสกนคิวอาร์โค้ตเพื่อติดต่ออนุสรณ์สถานแห่งชาติ

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้า

 

 
กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กพอ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467