ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ /เกี่ยวกับหน่วย   (กลับหน้าหลัก)
 เกี่ยวกับหน่วย
ผู้บังคับบัญชา
อดีตผู้บังคับบัญชา
ประวัติหน่วย
โครงสร้าง-การจัดองค์กร

 

 
 
 
 
กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467