ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ /ผู้บังคับบัญชา   (กลับหน้าหลัก)
   

พลเอก นเรนท์ ศิริภูบาล

ผบ.สปท.


พลโท ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์

รอง ผบ.สปท.


พลโท  พิสัณห์ ปฐมเอม

เสธ.สปท.

                         

พลตรี สมควร สาคร                         พลตรี ไพศาล งามวงษ์วาน

รอง เสธ สปท.                          รอง เสธ สปท.

 

  image006.jpg
พันเอก  พีรพัฒน์  จันทร์งาม
ผอ.กปพ.

               image007.jpg                              image008.jpg                        
                                                                                                                 
พันเอก เอกศักดิ์ อ่อนชื่น              นาวาอากาศเอกหญิง กาญจนา เชิงเขา

รอง ผอ.กปพ.                                             รอง ผอ.กปพ.       

                                                                                                        
                                        

                                                                                                  
          


                                                                                    
                                  

 

 
กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กพอ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467