ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : รวมภาพกิจกรรม  (กลับหน้าหลัก)
น้อมรำลึกถึงพ่อ
16 พ.ค.61 ประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
17 พ.ค.61 ม.4พัน11รอ.
27-28 ม.ค.61อบรมมัคคุเทศก์จิ๋ว
20 มิ.ย.61 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศานติวิทยา
จิตอาสา
น้อมรำลีกถึงพ่อ
23พ.ค.61นิทรรศการ “พิทักษ์สถาบัน รู้ทันกฎหมาย ระวังภัยโลกโซเชี่ยล”
30 พ.ค.61 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าการเงิน
1 มิ.ย.61 หน่วยฝึกทหารใหม่ ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.>
3 ก.พ.61 วันทหารผ่านศึก
รอง ผบ.สส.ตรวจเยี่ยม
24 ก.ค.61โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
6-10 มิ.ย.61 รักชาติเฟสติวัลครั้งที่3
พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช
รักชาติเฟสติวัลครั้งที่4
17-18 ก.ค.61 ร.ร.ทรงวิทย์ศึกษา
๒๙ มี.ค.๖๐ คณะ นนอ.สหรัฐอเมริกา จำนวน 4 นาย เข้าชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
26 ก.พ.61 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี
นักข่าวจิ๋วหัวใจรักชาติครั้งที่3
18 มกราคม 2562 วันกองทัพไทย
30 ก.ค.61 รวมพลคนสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ วันกองทัพไทย
งานรักชาติเฟสติวัล
31 พ.ค.61 แข่งขันระเบียบวินัยแถวของ ลูกเสือ เนตรนารี
การประชุม คณะอนุกรรมการบริหารโครงการดำรงสภาพและพัฒนาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
ผอ.กองประชาสัมพันธ์ ททท.เข้าเยี่มชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
15-17 ธ.ค.60 NIGHT AT THE MUSEUM
4-5 ก.ค.60 งานวันรำลึกวีรชน
รักชาติเฟสติวัลครั้งที่2
โครงการพาน้องเที่ยว
4 เม.ย.60 รองเสธทหารตรวจเยี่ยม
7 เม.ย.60 พิธีทำบุญดินสมรภูมิ
คิดถึงพ่อเหลือเกิน
ปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพล
Museum Thailand Awards
   
 
กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กพอ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467