ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : รวมภาพกิจกรรม  (กลับหน้าหลัก)
รอง ผบ.สปท.เข้าพบ รองผู้ว่า กทม.
ลงนาม MOU
ซักซ้อมการป้องกันอัคคีภัยร่วมกับเทศบาลเมืองคูคต
คณะนักเรียนแพทย์ทหารนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3
หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าแพทย์รุ่นที่ 44
NIGHT AT THE MUSEUM
หลักสูตรปฐมนิเทศนายสิบใหม่ บก.ทท. ๙ ส.ค.๕๙
4 ส.ค.59 0830 น. คณะหลักสูตรสารวัตรรุ่นที่ 154
คณะนักเรียนโรงเรียนนายสิบทหารบก รุ่นทึ่ 20
๑๒ และ ๑๔ ก.ย.๕๙ คณะครูและนักเรียน ร.ร. กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธเข้าเยี่ยมชม
๑๖ ก.ย.๕๙ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดบางคูวัด เข้าเยี่ยมชม
รอง ผบ.สส.ตรวจเยี่ยม
๑๕ ก.ย.๕๙ มิวเซียมสยาม พานักเรียนโรงเรียนวัดเทวสุนทร เข้าชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
๑๕ ก.ย.๕๙ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานีเข้าชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช
14 ม.ค.2560 วันเด็กแห่งชาติ
14 ต.ค.59 คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
๒๙ มี.ค.๖๐ คณะ นนอ.สหรัฐอเมริกา จำนวน 4 นาย เข้าชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
๙ ก.ย.๕๙ คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ จ.สมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชม
นักข่าวจิ๋วหัวใจรักชาติครั้งที่3
24 มี.ค.60 ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ วันกองทัพไทย
งานรักชาติเฟสติวัล
รอง ผบ.สปท.และ ผอ.กพอ.บก.สปท.เข้าพบรมต.ท่องเที่ยวและกีฬา
การประชุม คณะอนุกรรมการบริหารโครงการดำรงสภาพและพัฒนาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
ผอ.กองประชาสัมพันธ์ ททท.เข้าเยี่มชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
16-18ธ.ค.59 NIGHT AT THE MUSEUM
4-5 ก.ค.60 งานวันรำลึกวีรชน
รักชาติเฟสติวัลครั้งที่2
โครงการพาน้องเที่ยว
4 เม.ย.60 รองเสธทหารตรวจเยี่ยม
7 เม.ย.60 พิธีทำบุญดินสมรภูมิ
คิดถึงพ่อเหลือเกิน
ปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพล
Museum Thailand Awards
 
 
กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กพอ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021