ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : รวมภาพกิจกรรม  (กลับหน้าหลัก)
15 พ.ค.61 ร.ร.วัดหนัง
16 พ.ค.61 ประชุมเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
17 พ.ค.61 ม.4พัน11รอ.
27-28 ม.ค.61อบรมมัคคุเทศก์จิ๋ว
โครงการห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว
จิตอาสา
17 พ.ค.61 สมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนำเที่ยว
23พ.ค.61นิทรรศการ “พิทักษ์สถาบัน รู้ทันกฎหมาย ระวังภัยโลกโซเชี่ยล”
30 พ.ค.61 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าการเงิน
1 มิ.ย.61 หน่วยฝึกทหารใหม่ ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.>
3 ก.พ.61 วันทหารผ่านศึก
รอง ผบ.สส.ตรวจเยี่ยม
๑๕ ก.ย.๕๙ มิวเซียมสยาม พานักเรียนโรงเรียนวัดเทวสุนทร เข้าชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
๑๕ ก.ย.๕๙ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานีเข้าชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช
13 ม.ค.2561 วันเด็กแห่งชาติ
14 ต.ค.59 คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
๒๙ มี.ค.๖๐ คณะ นนอ.สหรัฐอเมริกา จำนวน 4 นาย เข้าชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
26 ก.พ.61 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี
นักข่าวจิ๋วหัวใจรักชาติครั้งที่3
24 มี.ค.60 ประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ วันกองทัพไทย
งานรักชาติเฟสติวัล
31 พ.ค.61 แข่งขันระเบียบวินัยแถวของ ลูกเสือ เนตรนารี
การประชุม คณะอนุกรรมการบริหารโครงการดำรงสภาพและพัฒนาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
ผอ.กองประชาสัมพันธ์ ททท.เข้าเยี่มชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
15-17 ธ.ค.60 NIGHT AT THE MUSEUM
4-5 ก.ค.60 งานวันรำลึกวีรชน
รักชาติเฟสติวัลครั้งที่2
โครงการพาน้องเที่ยว
4 เม.ย.60 รองเสธทหารตรวจเยี่ยม
7 เม.ย.60 พิธีทำบุญดินสมรภูมิ
คิดถึงพ่อเหลือเกิน
ปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพล
Museum Thailand Awards
   
 
กองพิพิธภัณฑ์ทหารและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กพอ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467 หรือ โทร. 0 2532 1021