ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ / ประกาศผล   (กลับหน้าหลัก)
   
 
ประกาศผลการประกวดกิจกรรม
ตามที่กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ การประกวดคลิปวิดีโอสั้น และการประกวดแต่งเพลง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้แสดงความรู้ ความสามารถและทักษะที่มีในด้านต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานของตนเอง ในงานรักชาติ เฟสติวัล ประจำปี 2562 ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ บัดนี้คณะกรรมการตัดสินได้ทำการตัดสินผลการประกวดแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน ดังรูปภาพนี้

 
 
กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467