ขณะนี้ท่านอยู่ที่หน้า : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ /ห้องสมุดประวัติศาสตร์ทหาร (กลับหน้าหลัก)
  ห้องสมุดประวัติศาสตร์ทหาร
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ามาใช้บริการห้องสมุดประวัติศาสตร์ทหาร ซึ่งเป็นห้องสมุดเฉพาะ มีหนังสือให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ อาทิ ประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์การสงครามของทหารไทย ประวัติการสงครามครั้งสำคัญๆ ของโลก เอกสารโบราณไทดำ และไทขาว ซึ่งเป็นเอกสารหายาก นอกจากนี้ยังมีเอกสารด้านการทหารอีกจำนวนมาก
หากต้องการยืมเอกสาร หรือหนังสือ เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรนักเรียนนักศึกษา และสามารถเข้าสืบค้นได้ที่ เวปไซต์ www3.rtarf.mi.th/ml_mhmd_rtarf/
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2533 8467
โทรสาร 0 2533 8467
กองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (กปพ.บก.สปท.)
9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร./โทรสาร 0 2533 8467